|   | 

Dotacje unijne dla nowych firm

Zakładając własną firmę przedsiębiorcy często stawiają pytanie o to, czy mają możliwość uzyskania dofinansowania. Pojawia się też pytanie o możliwość zwiększenia kwalifikacji i pozyskania nowych umiejętności. Okazuje się, że nie jest ich wcale mało, wystarczy więc, że poszukamy odpowiedniej organizacji i instytucji. Nietrudno domyślić się, że jednym z pierwszych skojarzeń jest pula środków unijnych przeznaczonych do tego, aby wspierać projekty odnoszące się do zakładania nowych firm. Przeważnie są to projekty kompleksowe przewidujące wstępną selekcję kandydatów, wsparcie eksperckie dla wybranych, pomoc mentorską, a przede wszystkim – pomoc w dopracowaniu ciekawego pomysłu na dalszą działalność. Środki unijne umożliwiają także przetestowanie określonych rozwiązań i niejednokrotnie zakładają także udostepnienie właściwej infrastruktury takiej, jak pomieszczenia biurowe i sanitarne, telefony, komputery i Internet. Sercem niektórych projektów są też bezzwrotne dotacje ułatwiające opłacenie pierwszych kosztów działalności oraz zakup niezbędnego dla firmy wyposażenia. Oczywiście, nie brakuje również projektów nakierowanych przede wszystkim na podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie całkiem nowych umiejętności. To znakomity sposób nie tylko na wejście na rynek pracy, ale i na powrót na ten rynek. Niektóre projekty są skierowane przede wszystkim do osób młodych, choć nie brakuje również takich, które mogą zainteresować seniorów. Co ciekawe, przynajmniej część koncentruje się na promocji grup w największym stopniu zagrożonych wykluczeniem, w tym choćby kobiet oraz osób z niepełnosprawnościami. Można też znaleźć rozwiązania skierowane jedynie do mieszkańców pewnych obszarów. Na wsparcie mogą liczyć także osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz zagrożone ubóstwem.

Tym, co zawsze jest częścią wspólną dotacji przeznaczonych na zakładanie firm, a także tych, które mają charakter szkoleniowo-doradczy, jest to, że osoby bezpośrednio nimi zainteresowane nie mogą się o nie ubiegać. Konkursy o dotacje unijne nie są adresowane wprost do osób fizycznych, choć to właśnie one są zazwyczaj ostatecznymi adresatami tego rodzaju wsparcia. O środki walczą więc przede wszystkim przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, tak zwane instytucje otoczenia biznesy, firmy o charakterze szkoleniowo-badawczym, a także izby gospodarcze i lokalne oraz regionalne agencje rozwoju. Wszystkie wymienione tu podmioty koncentrują się na przygotowaniu odpowiednich projektów, a następnie – na walce o wsparcie.

Osoby zgłaszające konkretne przedsięwzięcia zawsze muszą dbać o to, aby były one dopasowane do warunków obowiązujących w odniesieniu do danego konkursu. Przed przystąpieniem do realizacji wskazane jest więc sprawdzenie, do kogo adresowany jest projekt, a także, jakie elementy powinien zawierać obowiązkowo, a jakie fakultatywnie. Niezbędne jest też przeanalizowanie czasu realizacji projektu. Po otrzymaniu środków nie można przecież spożytkować ich inaczej niż realizując przygotowany wcześniej, a następnie zgłoszony do konkursu projekt. Dopiero na tym etapie osoby fizyczne mogą rejestrować się jako uczestnicy projektu.

https://www.a1europe.pl/dotacje-dla-firm/b_ktfh

Adrian

Zobacz również

KURTmedia to strona poświęcona najnowszym technologiom. Na naszym serwisie znajdziesz wszystko od smartfonów, smartwatchów, laptopów, po sprzęt do biura czy konsole. Śledź nas i bądź na bieżąco z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi.

Cytat

I don’t care that they stole my idea… I care that they don’t have any of their own.

Nikola Tesla