|   | 

Firmy zajmujące się dokumentacją chemiczną - co powinniśmy o nich wiedzieć?

Zapanowanie nad kartami charakterystyki oraz całością dokumentacji związanej z chemią, która obecna jest podczas procesów produkcyjnych, stanowią istotną część zarządzania przedsiębiorstwem. Niestety, potrzebna jest do tego kompetentna osoba, która będzie się specjalizowała właśnie w tymże obszarze - żeby wszystko było robione zgodnie z prawem, poprawnie i według odpowiedniego porządku. Najlepsza w tym przypadku będzie firma zajmująca się dokumentacją chemiczną. Jak powinna być prowadzona dokumentacja chemiczna? Jakie są wymagania co do takiej dokumentacji? Czym jest outsourcing dokumentacji chemicznej? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć poniżej. 

Prowadzenie dokumentacji chemicznej

Możliwość skorzystania z usług przedsiębiorstw zajmujących się profesjonalnym prowadzeniem chemicznej dokumentacji, obniża stanowczo ryzyko ewentualnego wprowadzenia nieodpowiednich danych do rejestru. Firmy zajmujące się profesjonalnym prowadzeniem dokumentacji chemicznej, świadczą między innymi niżej wymienione usługi: 

 • wsparcie i konsultacje w prawnych kwestiach,
 • odpowiednie oznakowanie opakowań dla produktów,
 • przeprowadzanie profesjonalnych technicznych tłumaczeń,
 • outsourcing dokumentacji chemicznej (dzięki temu osoby pracujące w danej firmie, nie będą musiały zajmować się tym osobiście),
 • prowadzenie kart charakterystyki danych substancji. 

dokumentacja chemiczna

Wymagania dokumentacji chemicznej

Jeśli chemikalia nie będą wyłączone albo objęte innym rodzajem przepisów, muszą posiadać właściwą chemiczną dokumentację oraz etykiety. Przepisy definiują niebezpieczne substancje chemiczne jako wszystko to, co stanowi zdrowotne albo fizyczne zagrożenie. Zagrożenia fizyczne obejmować będą palne i łatwopalne ciecze, materiały wybuchowe, sprężone gazy, reagenty wodne, substancje piroforyczne, utleniacze oraz nadtlenki organiczne. Zagrożenia dla zdrowia będą trudniejsze do ustalenia, niemniej jednak mogą one obejmować między innymi: 

 • środki mogące uszkodzić błony śluzowej, oczy oraz płuca,
 • środki oddziałujące na układ krwionośny,
 • neurotoksyny,
 • uczulacze,
 • toksyny, 
 • czynniki rakotwórcze. 

Fiolki oraz inne niewielkie pojemniki, mogą być niezbyt łatwe do etykietowania z uwagi na swój rozmiar. W takim wypadku zalecane jest umieszczenie tychże elementów w pudełkach albo w stojakach na probówki. Dokumentacja chemiczna oraz etykiety na kupionych chemikaliach, muszą zawierać: 

 • właściwe ostrzeżenia na temat zagrożeń,
 • nazwę, adres oraz numer alarmowego telefonu do przedsiębiorstwa odpowiadającego za produkt.

Ostrzeżeniem może być pojedyncze słowo - uwaga, ostrzeżenie czy też niebezpieczeństwo - albo może ono określać najważniejsze zagrożenie, nie tylko zdrowotne, ale też fizyczne. Na większości etykiet zawarte są informacje dodatkowe związane z bezpieczeństwem, które wspomagają ochronę w czasie wykonywania pracy z substancjami. Obejmuje to ochronne środki, które trzeba zastosować w czasie obchodzenia się z surowcem, ubrania, które trzeba zakładać, instrukcje udzielania pierwszej pomocy, jak i informacje związane z przechowywaniem. 

Outsourcing dokumentacji chemicznej

Jedną spośród najważniejszych części chemicznej dokumentacji, będzie prowadzenie tak zwanych kart charakterystyki. Obowiązujące prawo stanowi, iż każda substancja zastosowana w przedsiębiorstwie była właściwie opisana, zgodnie z przyjętym wzorcem. W kartach charakterystyki zawarty jest spis zagrożeń mających związek z daną substancją, jak i metody właściwego z nią postępowania. 

W każdym kraju panować będą trochę inne przepisy związane z prowadzeniem tego typu kart. Ponadto, takie przepisy co pewien czas podlegają zmianom, zatem musimy trzymać ciągle rękę na pulsie. 

Outsourcing, czyli prowadzenie chemicznej dokumentacji przez inną firmę, odciąży nasze przedsiębiorstwo. Umożliwi także zachowanie całkowitej pewności, iż karty charakterystyki, jak również całość dokumentacji mającej związek z wprowadzeniem w obieg chemicznych substancji, zostanie przygotowana w zgodzie z obowiązującymi w danym kraju przepisami prawa. 

Paulina

Zobacz również

KURTmedia to strona poświęcona najnowszym technologiom. Na naszym serwisie znajdziesz wszystko od smartfonów, smartwatchów, laptopów, po sprzęt do biura czy konsole. Śledź nas i bądź na bieżąco z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi.

Cytat

I don’t care that they stole my idea… I care that they don’t have any of their own.

Nikola Tesla